Rok szkolny 2023/24

 • W odpowiedzi na listy Rodziców,

  spotkanie Rodziców z Członkami Zarządu SKT nr 134 STO, Komisji Rewizyjnej oraz Dyrekcją odbędzie się w dniu 8 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 18.30 w Prefekturze Rakowiecka.

  07.06.2022 09:57 | więcej »
 • Kochani Rodzice,

   

  Od początku swojej historii nasza Szkoła należy do Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO) i jest prowadzona przez Samodzielne Koło Terenowe nr 134 STO. Organizacja ta skupia głównie rodziców i nauczycieli, którzy działają na rzecz poprawy możliwości edukacji dzieci i młodzieży, na rzecz uspołecznienia polskiego systemu oświatowego oraz stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowania[1]. Członkiem Koła STO może zostać każdy z nas![2] Społeczny charakter Szkoły oznacza bowiem możliwość włączenia się wszystkich Rodziców zarówno w codzienną pomoc w jej funkcjonowaniu, jak i uczestnictwo w sprawach realizowanych przez jej organy (Zarząd i Komisję Rewizyjną) oraz Dyrekcję.

   

  Dyrektor, którego Zarząd Koła wybiera na trzyletnią kadencję, kieruje Szkołą na co dzień. Prowadzi politykę personalną, realizuje nadzór pedagogiczny i zajmuje się bieżącymi sprawami Szkoły oraz zarządza budżetem w oparciu o corocznie przyjęty przez Zarząd preliminarz budżetowy.

  Zarząd Koła, który jest demokratycznie wybierany na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Koła, składa się aktualnie z Rodziców uczniów naszej Szkoły. Realizuje on swoją misję na spotkaniach, które w sposób regularny odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz poprzez codzienną komunikację mailową i telefoniczną. Na zebraniach Zarząd omawia wszelkie sprawy, w tym bieżącą sytuację i zadania Szkoły, kontroluje wykonanie budżetu.

  Kontrolę nad działalnością Zarządu sprawuje Komisja Rewizyjna, również składająca się z Rodziców uczniów naszej Szkoły.

   

  Wszyscy członkowie władz Koła sprawują swe funkcje społecznie.

   

  Kilka tygodni temu odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków naszego Koła. Wzięło w nim udział 60 osób: rodziców, nauczycieli i innych pracowników naszej Szkoły. Na zebraniu Zarząd, Komisja Rewizyjna i Dyrektor Szkoły przedstawili sprawozdania ze swojej działalności. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Członkowie Koła w jawnym głosowaniu udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Odbyły się również wybory do organów prowadzących Szkoły na kolejną, 3-letnią kadencję.

   

  Wyniki głosowań to znak dużego wsparcia Członków Koła dla Zarządu SKT i Dyrekcji Szkoły. Zarząd otrzymał absolutorium bez głosów sprzeciwu, a Renata Mędza jednogłośnie została ponownie wybrana na Prezesa. Na Członków Zarządu ponownie zostali wybrani: Sylwester Urbanek, Paweł Roszczyk, Renata Piwowarczyk i Radosław Khoury-Costantin. Do Zarządu dołączyli również nowi członkowie: Grzegorz Puczyłowski i Rafał Cieślak. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Adriana Mierzwa-Bronikowska, Maciej Szcześniak, Sergiusz Wolicki i Karolina Czekaj.

   

  Serdecznie gratulujemy wszystkim nowym i starym członkom organów prowadzących naszą Szkołę. Będą oni reprezentowali nas przez najbliższe trzy lata!

  Po wyborach Zarząd przedstawił propozycję głównych kierunków działalności Koła na kolejną kadencję, a Dyrektor poinformował o planach rozwoju Szkoły. W dużej części dyskusja poświęcona była potencjalnej przeprowadzce „Terytorium Czeczota” do nowej lokalizacji.

   

  W 2017 roku, na skutek reformy oświatowej, postawieni zostaliśmy w bardzo ciężkiej sytuacji lokalowej. Jak wszystkie szkoły podstawowe w Polsce, zostaliśmy zmuszeni do rozszerzenia liczby roczników z 6 do 8. Nasz budynek przy Puławskiej nie pomieściłby większej liczby dzieci, dlatego w ekspresowym tempie, przy dużym wsparciu rodziców, musieliśmy znaleźć dodatkową lokalizację. Budynek na ul. Czeczota nie spełniał naszych oczekiwań. Był jednak najlepszą dostępną opcją. Od tamtej pory nieustannie prowadzimy poszukiwania alternatywnego rozwiązania.

   

  Dziś możemy już potwierdzić, iż Szkoła wygrała przetarg na piękną część budynku przy ulicy Rakowieckiej 32. Sprawa najmu nie jest jeszcze formalnie zakończona, ale szanse na pozytywne zakończenie naszych działań są bardzo duże. Wynajmujący, czyli Instytut Technologiczno-
  -Przyrodniczy, czeka jeszcze na zgodę swoich organów nadzorczych na zawarcie umowy najmu. W związku z tym Pan Dyrektor rozpoczął, na prośbę Zarządu, proces planowania organizacji pracy klas 5-8 w nowej lokalizacji.

  Szkoła rozpoczęła także poszukiwanie dodatkowej kadry pedagogicznej i dodatkową rekrutację uczniów. Nowa lokalizacja to około 2 tysiące metrów kwadratowych, co oznacza i możliwość, i – ze względów finansowych – konieczność powiększenia liczby klas i uczniów. W niedalekiej przyszłości na Rakowieckiej będziemy prowadzić po trzy klasy dla każdego rocznika.

   

  Tak więc Drodzy Rodzice: po podpisaniu umowy najmu nowej lokalizacji czeka nas sporo wyzwań i dużo pracy! Potrzebna będzie nasza wspólna mobilizacja i dodatkowa pomoc. Liczymy w tym trudnym procesie na naszą społeczność, na jej wsparcie i zaangażowanie, zgodnie z istotą charakteru naszej Szkoły i dla dobra naszych dzieci.

   

  Z niecierpliwością czekamy na moment, gdy będziemy w stanie przekazać Wam konkretne informacje dotyczące przeprowadzki!

   

   

  Pozdrawiamy,

   

  Zarząd SKT nr 134 STO i Dyrekcja Szkoły SSP 26 STO

  07.06.2022 09:57 | więcej »
 • Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu
  Szanowni Państwo, Członkowie SKT 134 STO,

  Prosimy o zapoznanie się z treścią zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania, które odbędzie się 13 lutego br.
  Wasz Zarząd
  04.02.2019 16:12 | więcej »
 •  

  Drodzy Rodzice,

   

  Koniec wakacji zawsze oznacza dla szkoły ogromną pracę związaną z przygotowaniem nowego roku szkolnego. Trzeba przeprowadzić drobne naprawy i generalne porządki w budynku szkolnym, ułożyć nowy plan zajęć, zakupić podręczniki i przygotować się na przyjęcie nowych klas pierwszych. Jednak ten rok był rokiem szczególnym ze względu na zmiany związane z reformą edukacji. Działo się dużo, bo nie tylko musieliśmy w ekspresowym tempie przygotować na przyjęcie uczniów klas 6-8 dodatkowy budynek „Czeczota”, ale trzeba było również przeprowadzić prace remontowe na „Puławskiej”, opracować plan zajęć uwzględniający obie lokalizacje, zatrudnić i wdrożyć nowych nauczycieli, opracować program nauczania dla nowych przedmiotów, wyposażyć salę chemiczno-fizyczną, pracownię komputerową i zorganizować dodatkowe posiłki dla starszych klas. Wszystko to nałożyło się na inne, dawniej już zaplanowane działania Dyrektora i Zarządu. W tym liście chcielibyśmy podsumować ostatnich kilka miesięcy, które upłynęły od naszego ostatniego listu do Was.

   

  Nowa lokalizacja

  Jak wiecie stawiliśmy czoła wyzwaniu, jakie postawiła przed nami reforma edukacji. Najważniejsze – znaleźliśmy nowy budynek dla klas 6-8. Pamiętacie moment grozy, gdy spadło to na nas znienacka i byliśmy zdani wyłącznie na siebie? Nasze lokalne władze samorządowe nie miały pomysłu na to, jak nam pomóc. To szeroko zakrojone poszukiwania Rodziców, którzy sprawdzili dostępność obiektów nie tylko na Mokotowie, ale również na Ochocie i w Śródmieściu przyniosły nam obecną lokalizację – budynek na Czeczota. Te wnętrza biurowe zostały dostosowane w czasie wakacji do potrzeb najstarszych dzieci. Dyrektor, nie szczędząc sił i swojego urlopu, wespół z Panem Henrykiem i brygadą techniczną – skręcał meble, ustawiał sprzęty, a nawet sadził kwiaty przed wejściem. Oczywiście jednocześnie doglądając zwykłych spraw administracyjnych, np. takich jak zatrudnienie nowych nauczycieli.

  Paweł Roszczyk, członek Zarządu, podjął się pomocy w wyposażeniu sali chemiczno-fizycznej. Dzięki temu mamy pracownię, której wiele szkół mogłoby nam pozazdrościć.

  Robert Milczarek, nasz szkolny tata, pomógł w umeblowaniu budynku na Czeczota. Dzięki tym inicjatywom zaoszczędziliśmy kilkanaście tysięcy złotych. Paweł, Robert – bardzo Wam dziękujemy w imieniu wszystkich rodziców i dzieci!

  W nowy sprzęt i sieć komputerową została wyposażona pracownia informatyczna. Przed budynkiem stanęły odrestaurowane ławki, a z tyłu – stojak na rowery. Kilka rzeczy celowo zostało niedokończonych, by stworzyć uczniom szansę urządzenia przestrzeni po swojemu. Mamy nadzieję, że dzięki temu bardziej czują się „u siebie”.

  Zdążyliśmy zrobić wystarczająco dużo, żeby we wrześniu dzieci mogły rozpocząć naukę w dobrych warunkach, ale trzeba powiedzieć, że sporo jest jeszcze do zrobienia w kwestiach formalnych: zakończenie procedury zmiany sposobu użytkowania oraz spełnienie wszystkich wymagań ochrony przeciwpożarowej i sanitarnej. Sprawy są w toku, ale gdyby ktoś z Was mógł i chciał w jakiś sposób pomóc w tym zakresie – prosimy o kontakt z Dyrektorem.

  Infrastruktura to nie wszystko. Z dużym trudem udało się skoordynować naukę w dwóch lokalizacjach. Nasi nauczyciele, którzy krążą pomiędzy Puławską a Czeczota, z pewnością będą zawdzięczać temu rozwiązaniu swoją dobrą formę fizyczną. Opiekę menedżerską nad „projektem Czeczota” sprawuje Pani Wicedyrektor Monika Kokosza, która dba również o to, by poza lekcjami dostarczyć uczniom ciekawych i różnorodnych zajęć dodatkowych. Prowadzi ona między innymi Klub Młodego Odkrywcy, który otrzymał grant od firmy Boeing i Centrum Nauki  Kopernik na projekt „Konstruktorzy Marzeń”. Tak, to projekt „twardy”, ale jakże trafną jest metaforą dla naszej społeczności! Na Czeczota działa też, m.in. Dyskusyjny Klub Filmowy z bardzo wymagającym repertuarem, prowadzony przez Pana Krzysztofa Chlipalskiego oraz gazetka szkolna. Jest gdzie się rozwijać.

  Do zespołu pedagogiczno-psychologicznego dołączyły Panie: Paulina Szeromska i Marta

  Fuks-Adamska. Obie są psychoterapeutkami z doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Mamy nadzieję, że Ci spośród Was, którzy przeszli już lub przechodzą trudny okres dojrzewania swoich dzieci – poczuli spokój i sporą ulgę – nasi nastolatkowie są w bardzo dobrych rękach.

   

  Puławska

  •   Remont dachu

  Największym stojącym przed nami wyzwaniem związanym ze „starą” lokalizacją jest remont dachu. Musimy go wykonać. Do prac przygotowawczych już przystąpiliśmy, a generalne prace remontowe zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym. Tymczasem gromadzimy dokumentację, wykonaliśmy ekspertyzy i pracujemy nad finalizacją uzgodnień projektu architektonicznego. Pamiętajmy, że budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, co nie pozostawia zbyt wiele miejsca fantazji.

  •   Rozbudowa (?)

  Przez długi czas nasza społeczność żyła nadzieją i planami na rozbudowę budynku przy Puławskiej. Powstał projekt dostosowany do wyśrubowanych wymagań Wydziału Architektury. Zgromadziliśmy część nakładów i… musieliśmy czekać 3 lata, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Niestety reforma szkolnictwa, przekształcająca szkoły podstawowe w placówki 8-letnie, zupełnie pokrzyżowała nasze plany. Po pierwsze: musieliśmy działać bardzo szybko, żeby od 1 września znaleźć miejsce dla klas 7-8 (w przeciwnym razie musielibyśmy ogłosić likwidację szkoły). Stąd pilne poszukiwania budynku i obecna lokalizacja na Czeczota. Po drugie: przygotowany przez nas projekt przebudowy miał zaspokoić potrzeby szkoły 6-letniej i w żaden sposób nie byłby w stanie pomieścić 8 roczników. Teraz przestał mieć rację bytu. Można by, co prawda, dobudować do budynku nie jedno, a dwa skrzydła. To teoretycznie możliwe. Jednak pozbawilibyśmy dzieci boiska i całej przestrzeni przed budynkiem za niebotyczną kwotę ok. 9 milionów złotych. Mamy poważne wątpliwości, czy taka inwestycja byłaby właściwym sposobem wydania zaoszczędzonych przez nas wszystkich pieniędzy, to jest około 2,1 miliona złotych (część tych środków posłużyła przygotowaniu budynku na Czeczota).

  Wiemy również, że Szkoła nie byłaby w stanie uzyskać kredytowania na brakujące środki, ze względu na umowę dzierżawy zawartą z miastem. Niestety nie gwarantuje nam ona bezpieczeństwa w postaci ciągłości dzierżawy i, w przypadku rozwiązania umowy przez miasto, nie umożliwia zwrotu poniesionych inwestycji.

  Gdybyśmy więc chcieli finalizować projekt budowy dla szkoły 8-letniej potrzebujemy: nowej, długoterminowej i gwarantującej nam bezpieczeństwo, umowy z miastem, ponad 7 milionów złotych, i pomysłu co zamiast boiska. Dobra wiadomość jest taka, że mamy pozwolenie na budowę jednego skrzydła ważne przez najbliższe dwa lata. Rodziców, którzy mają dobry pomysł i możliwości, jak przezwyciężyć te przeciwności, bardzo prosimy o wsparcie.

   

  Tymczasem zdecydowaliśmy się utrzymywać dwie lokalizacje i cały czas poszukujemy budynku (najchętniej z zasobów publicznych, bo na wynajem komercyjny nas po prostu nie stać). Póki co, wszystko jest wielką niewiadomą, szczególnie w kwestii polityki władz dzielnicy, która w tej chwili nie ma nam nic do zaoferowania. Za chwilę zresztą może się zmienić i sama władza. A jakie będzie miała zapatrywania na wsparcie szkolnictwa niepublicznego – nie wiemy.

  Pragniemy Was zapewnić, że pieniądze gromadzone od lat na inwestycje, nie będą przeznaczone na inny, bieżący cel.

   

  W tym miejscu zatem powtarzamy apel: gdyby ktokolwiek słyszał o budynku (potrzebne nam minimum 1500 m2) najlepiej z boiskiem, „do wzięcia” – nie wahajcie się dawać znać. Budynek na Czeczota był koniecznością. Umowę podpisaliśmy na 3 lata, z możliwością przedłużenia lub wcześniejszego wypowiedzenia. Gdyby więc nadarzała się okazja przeniesienia całej szkoły do nowego, funkcjonalnego budynku, to na pewno weźmiemy to pod uwagę. Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte.

   

  Kompetencje cyfrowe i nie tylko

  Przykładamy dużą wagę do podnoszenia kompetencji naszych nauczycieli. Jeszcze w sierpniu kadra z Czeczota odbyła szkolenie na temat roli ocen kształtujących (przyjazny sposób oceniania uczniów za postęp, dawanie feedbacku i jasnego wytyczenia celów nauczania). Grono nauczycielskie wzięło również udział w szkoleniu z radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz sposobami motywowania uczniów. To drugie szkolenie poprowadził uznany ekspert i praktyk z tej dziedziny, profesor UAM – Jacek Pyżalski. Wszyscy nauczyciele odbyli również szkolenie z bezpieczeństwa w sieci oraz z obsługi Librusa. Tak! Mamy elektroniczny dziennik, co pewnie ucieszyło wielu zapracowanych rodziców, którzy jednak chcieliby mieć bieżącą wiedzę o postępach swojego dziecka w nauce i kontakt on-line z nauczycielami. Między innymi to oraz rekomendacje zespołu ds. informatyki, który podjął się w ubiegłym roku szkolnym opracowania programu nauczania i praktykowania informatyki – składa się na program szerokiej informatyzacji szkoły. Mamy ambicje kształcenia kompetencji cyfrowych naszych dzieci. Kompetencji przyszłości.

   

  Sport, turystyka, rekreacja

  Nasza drużyna chłopców wygrała mistrzostwo Mokotowa w piłce ręcznej w kategorii klas 4-6. Brawo WY i Nauczyciele WF-u. Młodsze dzieci wyjechały do Gongoliny, na plenery, piąte klasy szczęśliwe powróciły z gór. Uczniowie z „obszaru Czeczota” (klasy 6-7) wyjechały na wyjazd językowy dla młodych liderów – Euroweek. Relacja z tego wyjazdu jest w aktualnościach na stronie Szkoły. Klasy siódme integrowały się na żaglach, a w listopadzie wyjadą na naukową ekspedycję z obszaru fizyki i chemii.

   

  Last but not least – biurokracja i administrowanie

  W wakacje, na zlecenie Zarządu, przeprowadzony został audyt dokumentacji szkolnej pod kątem prawa pracy. W jego wyniku nastąpią zmiany w Statucie Szkoły i zostaną zmienione umowy o pracę z nauczycielami.

  Przygotowujemy się do ewaluacji. Wystartujemy z kampanią na przełomie stycznia i lutego, jednak już teraz zachęcamy Was do wzięcia w niej udziału. To ważne źródło informacji dla nas o tym, jak wciąż podnosić jakość naszej Szkoły.

   

  Uff!!!

  Nazbierało się tego na ponad 3 strony, ale to naprawdę telegraficzny skrót i najważniejsze z rzeczy, którymi się zajmowaliśmy w ostatnim czasie. Gdybyście mieli jakieś pytania, wątpliwości, konstruktywne pomysły, chcielibyście włączyć się w pracę na rzecz naszej szkoły – kontaktujcie się z nami bezpośrednio. Praktycznie w każdej klasie jest jeden przedstawiciel Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Możecie też pisać lub/i dzwonić. Nasze dane dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce Zarząd. Jesteśmy Waszymi reprezentantami, drodzy Rodzice, robimy co w naszej mocy, motywowani tym, że sami robimy szkołę dla swoich dzieci. Ale to nasze wspólne przedsięwzięcie, więc zapraszamy wszystkich do aktywnej współpracy.

   

   

  Wasz Zarząd i Komisja Rewizyjna

   
  19.10.2021 13:56 | więcej »
 • Drodzy Rodzice,

  Za nami już drugi Tydzień Paszportowy, pierwsze konkursy szkolne i Kiermasz Adwentowy. Wielkimi krokami zbliżają się Święta i czas Noworocznych zabaw. Oznacza to gorączkę zakupów świątecznych, przygotowania do kolacji wigilijnej, końcówkę roku w pracy. Innymi słowy – okres dla wszystkich nas bardzo intensywny.

  Dla Dyrekcji szkoły i Zarządu SKT 134 STO to również okres intensywnej pracy nad dalszym rozwojem naszej szkoły. Bo stanęło przed nami nie lada wyzwanie: reforma edukacji, która nakłada na nas konieczność rozszerzenia szkoły o dwie dodatkowe klasy: 7 i 8.

  Wiemy, że sprawa budzi duże kontrowersje, głównie ze względu na sposób wprowadzania reformy, który wielokrotnie był krytykowany przez nauczycieli, ekspertów ds. edukacji i rodziców. Niestety, wiele wskazuje na to, że likwidacja gimnazjów i przywrócenie 8-letniej szkoły podstawowej jest już przesądzone, musimy zatem kontynuować przygotowania do wdrożenia zmiany. Nasze działania obejmują kilka obszarów:

  1.   Opracowanie koncepcji i spójnej wizji dla nowej szkoły podstawowej, czyli poszerzonej o klasy 7-8 i opartej o nową podstawę programową MEN.

  Jest to sprawa priorytetowa, ponieważ po reformie nasza szkoła będzie funkcjonować w zupełnie nowej rzeczywistości. Dotychczasowe doświadczenia obejmowały pracę z dziećmi w wieku 6-13 lat. Ustaliliśmy z Dyrektorem, że będziemy dążyli do tego, aby jak najmniej zmieniać w sposobie prowadzenia edukacji na poziomie 1-3 oraz 4-5, natomiast edukację na poziomie 6-8 będziemy układali z wykorzystaniem najlepszych doświadczeń gimnazjalnych.

  W tym celu uruchomiliśmy szeroko zakrojone konsultacje z nauczycielami naszej szkoły, nauczycielami, którzy pracują w gimnazjach, z rodzicami dzieci gimnazjalistów, z zaprzyjaźnionymi gimnazjami, czy wreszcie z absolwentami naszej szkoły, którzy aktualnie uczą się w gimnazjach. Zachęcamy Was także do udziału w tej dyskusji i dzielenia się z nami Waszymi pomysłami i przemyśleniami.

  Z reformą wiąże się również poszerzenie i dostosowanie grona pedagogicznego do nowej podstawy programowej. W tym kontekście analizujemy wstępne wytyczne ministerstwa w zakresie przedmiotów oraz ilości godzin nauczania. Analiza ta pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, gdzie konkretnie potrzebujemy wsparcia w postaci nowych nauczycieli i nowych kompetencji (Pan Dyrektor rozpoczął już wstępne rozmowy z kandydatami.)

  2.       Infrastruktura

  a.   Rozbudowa istniejącego budynku szkolnego. Kontynuujemy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę według dotychczasowej koncepcji i wygląda na to, że „jesteśmy na ostatniej prostej”. Z uwagi na to, że projekt został opracowany na potrzeby szkoły
  6-letniej, prowadzimy rozmowy na temat potencjalnych zmian w projekcie, które umożliwią nam lepsze dostosowanie budynku po rozbudowie do potrzeb szkoły z większą ilością roczników.

  b.  Pozyskanie dodatkowej powierzchni. Reforma postawiła nas przed trudnym zadaniem – w krótkim czasie musimy znaleźć dodatkową powierzchnię, która pozwoli na prowadzenie nauki dla dwóch dodatkowych roczników, czyli docelowo, czterech dodatkowych oddziałów. Po sprawdzeniu wielu opcji, w tym rozmowach z władzami dzielnic Warszawy (brak szans w obecnej chwili na przekazanie nam dodatkowej powierzchni), innymi szkołami niepublicznymi (na obecnie obowiązującym gruncie prawnym żadne „połączenie” z likwidowanym gimnazjum nie jest możliwe) oraz prywatnymi właścicielami nieruchomości (nawet najniższe stawki komercyjne dalece przekraczają nasze możliwości finansowe) , najbardziej realnym i możliwym do zrealizowania przed 1.09.2017 wariantem jest wynajem pomieszczeń od pobliskiej parafii pw. św. Michała Archanioła. Umowa najmu jest finalizowana i przewiduje wynajem pomieszczeń w dolnym kościele, gdzie m.in. chcemy zlokalizować pracownie przedmiotowe. Warto w tym miejscu podkreślić postawę proboszcza, który nie ma ambicji nadawania szkole katolickiego charakteru i bardzo chciałby, aby przestrzeń wybudowana do nauki (katechezy) – służyła znowu edukacji. Chcielibyśmy Was zapewnić, ze wynajem dodatkowej powierzchni edukacyjnej od pobliskiej parafii w żaden sposób nie wpłynie na wolność światopoglądową szkoły oraz charakter prowadzonych zajęć. Umowa najmu, którą finalizujemy, gwarantuje nam swobodę organizacji zajęć oraz brak ingerencji proboszcza w świecki charakter naszej szkoły.

  W najbliższym czasie (w styczniu) przedstawiciele Zarządu wraz z Dyrektorem spotkają się z Rodzicami klas szóstych, aby w sposób bezpośredni porozmawiać o sytuacji i wstępnych planach związanych z funkcjonowaniem klas siódmych w przyszłym roku szkolnym.

  Jednocześnie kontynuowane będą prace nad wypracowaniem całościowej wizji i rozwiązań organizacyjnych dla „nowej” 8-letniej szkoły. Planujemy zakończenie tych prac przed 8 lutego tak, aby na spotkaniu całej naszej społeczności, przedstawić jasną i spójną koncepcję funkcjonowania naszej szkoły w przyszłości.

  W międzyczasie zapraszamy do kierowania do nas pytań na adres zarzad@ssp26.pl – pozwoli nam to na lepsze przygotowanie się do dyskusji.

  Kończąc, chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i spełnienia marzeń w Nowym Roku 2017.

   

  Zarząd SKT 134 STO i Dyrektor SSP 26 STO
   

  19.10.2021 13:56 | więcej »
 • Drodzy Rodzice,
   
  Za nami pierwszy miesiąc nauki. Mamy nadzieję, że udało Wam się już wdrożyć w szkolny rytm, dostosować Wasz grafik do nowego planu lekcji i zajęć dodatkowych oraz zaplanować wspólną pracę nad pracami paszportowymi lub dodatkowymi.
  Dla Zarządu wrzesień był kolejnym miesiącem wytężonej pracy. Wspólnie z Dyrektorem przeprowadziliśmy analizę wyników ankiety ewaluacyjnej dotyczącej pracy nauczycieli i zgodnie z naszą obietnicą chcielibyśmy się z Wami podzielić wnioskami z badania i planami wykorzystania jego wyników.
  Po pierwsze cieszy nas fakt, że kompetencje nauczycieli pracujących w Naszej Szkole zostały bardzo wysoko ocenione zarówno przez rodziców, jak i przez dzieci. W wynikach badań nie pojawiły się żadne obszary, które budziłyby niepokój Dyrekcji i Zarządu. Najlepiej oceniony został pion nauczania początkowego – serdecznie gratulujemy! Ewaluacja wskazała na konieczność dalszego rozwijania pracy zespołowej wśród uczniów oraz współpracy między nauczycielami. Wspólnie musimy również popracować nad poprawą komunikacji nauczycieli z rodzicami oraz nad poprawą ich umiejętności związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem konfliktów, czy działaniem w sytuacjach kryzysowych. Aby pomóc w poprawie tych obszarów zorganizowane zostaną warsztaty i szkolenia dla nauczycieli. Ponadto indywidualne wyniki ankiet zostały również przekazane nauczycielom, a obszary wymagające uwagi były przedmiotem bezpośrednich rozmów z Panem Dyrektorem.
  Ostatni wniosek z badań to konieczność zwiększenia liczby odpowiedzi na ankiety. Co prawda zwrot z ostatniego badania był lepszy o 7 punktów procentowych od poprzedniego, ale nadal wypełnione zostało jedynie 38% rozesłanych kwestionariuszy. Będziemy zatem nadal pracować nad ulepszeniem systemu ankietowego i poprawieniu przejrzystości pytań, ale będziemy również zastanawiać się nad sposobami poprawienia frekwencji i reprezentatywności badania. Bierzemy pod uwagę rozwiązanie, aby ankiety kierowane były do obu rodziców (obecnie tylko do jednego). Kolejną ewaluację chcemy też przeprowadzić wcześniej niż to miało miejsce ostatnio, prawdopodobnie na przełomie 1. i 2. semestru.
   
  W tym miesiącu ogromnie ważną kwestią był również ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt reformy szkolnictwa. Dla nas to duże zmiany, i to już od nowego roku szkolnego, związane z rozszerzeniem szkoły podstawowej o dwa dodatkowe roczniki (klasy 7 i 8). Jeszcze przed końcem roku rozpoczęliśmy działania przygotowawcze do wdrożenia reformy, głównie związane z pozyskaniem dodatkowej powierzchni. Rozważamy trzy scenariusze: wynajem dodatkowej powierzchni w okolicach szkoły, nawiązanie bliskiej współpracy z jednym z gimnazjów, gdzie wszyscy uczniowie klas 6 mogliby kontynuować naukę w ramach nowo utworzonych klas 7 i 8, oraz poszukiwanie całkowicie nowego budynku dla szkoły. Na podstawie analizy Waszych miejsc zamieszkania wytypowaliśmy obszar, w którym prowadzimy poszukiwania budynków. Rozpoczęliśmy również rozmowy z wybranymi gimnazjami. Problem nie jest prosty do rozwiązania i będzie wymagał od nas dużej mobilizacji i dużego wsparcia z Waszej strony. Projekt rozbudowy szkoły będzie cały czas kontynuowany, jednak ostateczne rozstrzygnięcia w tym zakresie będą musiały uwzględniać sytuację lokalową szkoły w kontekście reformy.
  Dlatego serdecznie apelujemy do Was:
  Po pierwsze, o Waszą uwagę i zaangażowanie – dołożymy wszelkich starań, aby na bieżąco informować Was o wszelkich postępach, zmianach i sukcesach związanych z dostosowywaniem naszej szkoły do wymogów reformy. Prosimy o informację zwrotną, jeśli możemy poprawić nasz przekaz, jeśli potrzebne są dodatkowe informacje.
  Po drugie, o Wasze aktywne wsparcie naszych działań. Jeśli wiecie o budynkach 500-1200 m2 na Mokotowie, Starym Mokotowie, Wierzbnie, Ksawerowie, Wyględowie (z wyłączeniem Mordoru), w okolicach Parku Morskie Oko, Służewie, ewentualnie w okolicach Łazienek Królewskich, Sielcach, to prosimy o informację na adres e-mail: zarzad@ssp26.pl. Jeśli macie kontakty z właścicielami takich budynków, to prosimy o informację. Jeśli macie dobre kontakty z władzami gimnazjów niepublicznych, położonych niedaleko naszej szkoły – również prosimy o informację.
  Reforma będzie dla naszej społeczności wielkim wyzwaniem, ale również dużą szansą na nowe, ciekawe perspektywy rozwoju dla naszej szkoły i dalsze zacieśnienie współpracy pomiędzy Zarządem, Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym i Rodzicami.
   
  Serdecznie pozdrawiamy,
  Wasz Zarząd
   
  19.10.2021 13:56 | więcej »
 • Drodzy Rodzice,

  Nadchodzą upragnione wakacje! dzisiaj uroczyste zakończenie roku szkolnego, więc usłyszymy się dopiero we wrześniu. W związku z tym chcielibyśmy przekazać Wam jeszcze garść informacji dotyczących aktualnych postępów w pracach Zarządu.

  Ocena pracy Nauczycieli, czyli pierwszy etap w tworzeniu spójnej koncepcji doskonalenia pracy Szkoły

  Chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować za poświęcenie swojego cennego czasu na wypełnienie ankiet ewaluacyjnych. W tym roku dostaliśmy aż dwa razy więcej odpowiedzi, niż w roku ubiegłym. Cieszymy się, bo to znak, że rodzice chcą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie Naszej szkoły!

  Rodzice i dzieci wypełnili w sumie aż 365 ankiet, co stanowi prawie 38% ogółu rozesłanych kwestionariuszy (dla porównania w zeszłym roku było to 31%). Zdecydowanie najlepszy wynik osiągnęły dzieci z klas I-III (wypełniły 53% ankiet), drugie miejsce zajęli ich rodzice (41%).

  W klasyfikacji „generalnej” pierwsze miejsce zajęli Nauczyciele, którzy wypełnili aż 71% rozesłanych do nich ankiet!

  Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i jeszcze raz wszystkim dziękujemy za zaangażowanie. Po powrocie z wakacji poinformujemy Was o wnioskach z przeprowadzonego badania oraz, co najważniejsze, o ich wykorzystaniu.

  Jeśli jeszcze nie mieliście ku temu okazji a chcielibyście podzielić się z nami swoimi uwagami, to serdecznie zachęcamy do przesłania ich do nas, najlepiej mailem na adres ssp26@ssp26.pl z dopiskiem w temacie: Uwagi dotyczące ewaluacji.

  Rozbudowa budynku szkoły

  Jesteśmy w fazie końcowej rekrutacji Inwestora Zastępczego. Zarząd opracował również plan finansowy związany z rozbudową i zaakceptował podstawowe założenia dotyczące kosztów i przychodów.  Wkroczyliśmy również w ostatnią fazę uzyskiwania pozwolenia na budowę. W trakcie wakacji będziemy kontynuować prace nad projektem i zgodami administracyjnymi, a o dalszych postępach poinformujemy Was we wrześniu.

  Życzymy Wam wakacji tak cudownych, abyście zapomnieli, o pracach paszportowych, wspólnym odrabianiu lekcji, i o tym, jak trudno jest na Puławskiej przed Dolną, włączyć się skrętu w prawo tuż przed 8:10. Do zobaczenia we wrześniu w Naszej Kochanej Szkole!

   

  Serdecznie pozdrawiamy,

  Wasz Zarząd
  19.10.2021 13:56 | więcej »
 • Drodzy Rodzice,

  Nasza Szkoła, to szkoła szczególna.

  Pewnie to Was nie zaskakuje: wybraliście ją na miejsce edukacji dla Waszych dzieci.

  Jest ona również wyjątkowa z tego powodu, że sami możemy o niej wspólnie stanowić: i dyrekcja, i nauczyciele, i my – rodzice, a nawet nasze dzieci.

  Warto byśmy pełniej i częściej korzystali z tego przywileju!!!

   

  W dniu 9 marca 2016 członkowie Samodzielnego Koła Terenowego STO nr 134 (do którego mają prawo należeć wszyscy rodzice i nauczyciele naszej szkoły) wybrali na trzyletnią kadencję nowy Zarząd w składzie:

  Prezes - Renata Mędza

  Wiceprezes - Sylwester Urbanek

  Wiceprezes - Łukasz Pawłowski

  Skarbnik - Paweł Roszczyk

  Sekretarz - Dobiesław Tymoczko

  Członek - Magdalena Kuśmierz

  Członek - Saad Radosław Khoury-Costantin

   

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Sergiusz Wolicki

  Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Maciej Szcześniak

  Członek Komisji Rewizyjnej - Adriana Bronikowska

   

  Główne zadania, które stoją przed Zarządem i całą naszą szkolną społecznością, to:

  1. Rozbudowa budynku Szkoły. To wyzwanie wymagające wyrozumiałości i wsparcia od nas wszystkich. To również mnóstwo pracy koncepcyjnej, prawnej i administracyjnej. Powstał zespół do spraw rozbudowy złożony z członków Zarządu oraz rodziców, którzy swoją pracą, talentami, kwalifikacjami i zaangażowaniem wspierają Szkołę w tym zadaniu.

  Ta rozbudowa to „czyn” na miarę początków naszego Stowarzyszenia, kiedy to rodzice tworzyli tę Szkołę dla swoich dzieci. Bardzo by nam zależało na tym, abyście się włączyli do działania i wsparli nas głównie swoją wiedzą i umiejętnościami.

  2. Stworzenie spójnej koncepcji doskonalenia pracy Szkoły. Nie zapominamy o codziennej pracy Szkoły, i o tym co najważniejsze – jakości nauczania. Dlatego zamierzamy regularnie każdego roku przeprowadzać ewaluację pracy zarówno dyrekcji, jak i nauczycieli, programu nauczania, warunków pracy, bezpieczeństwa uczniów i współpracy z rodzicami. Takie działanie ma na celu dostarczenie informacji zwrotnej o tym, co działa dobrze, a co możemy jeszcze ulepszyć. Chcemy, aby ewaluacja stała się stałym elementem kultury naszej Szkoły.

   

  Czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie?

  Staramy się, aby rozbudowa Szkoły rozpoczęła się w bieżącym roku kalendarzowym. Niedługo będziemy finalizować umowę z Inwestorem Zastępczym, który będzie łączył funkcje inżyniera nadzoru i będzie zarządzał projektem rozbudowy Szkoły. Pracujemy również nad zapewnieniem pełnego finansowania naszemu przedsięwzięciu oraz nad uruchomieniem kolejnego badania ewaluacyjnego.

  W związku z tym niebawem roześlemy do Was i do naszych dzieci ankiety oceny pracy nauczycieli.

  To ważne, byście je wypełnili!

  Na stronie Szkoły (w zakładce SKT nr 134 STO → Zarząd) znajdziecie więcej informacji o nas (np. których uczniów naszej Szkoły jesteśmy rodzicami) oraz nasze adresy e-mailowe. Czekamy na Wasze wsparcie, z radością przyjmiemy każdą propozycję i chętnie odpowiemy na Wasze pytania.

  Będziemy w miarę regularnie informować Was o nowych działaniach za pośrednictwem poczty elektronicznej i poprzez stronę internetową Szkoły.


  Wasz Zarząd i Komisja Rewizyjna

  19.10.2021 13:57 | więcej »

Kontakt

 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO - Prefektura Puławska (klasy 1-4)
  ul. Puławska 97B
  02-595 Warszawa
 • 22 844-00-96
  +48 691-945-445
  e-mail: ssp26@ssp26.pl

Ważne linki