Rok szkolny 2023/24

Nasze projekty

Czytajmy razem

 

                   

Program „Czytajmy razem” realizowany jest w naszej szkole na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3). Jego głównym celem jest otwarcie na literaturę, zakochanie dzieci w czytaniu książek, bo to najlepsza droga do poznawania świata. Te pierwsze lata edukacji są najważniejsze dla pozytywnego nastawienia młodych czytelników do czytania. Nasze działania w tym kierunku obejmują przede wszystkim wspólne czytanie i zabawy z książką. Uczniowie objęci programem otrzymują „czytalniki”, w których przez cały rok szkolny zbierają znaczki czytelnicze. Wspólne czytanie jest także świetną okazją wciągnięcia do współpracy rodziców.

Co dają dzieciom zajęcia czytelnicze:

 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
 • rozbudzenie potrzeby czytania
 • rozwijanie wyobraźni
 • zdobywanie wiedzy
 • rozwijanie kreatywności
 • rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej
 • wzbogacanie słownictwa
 • ćwiczenie umiejętności pracy w zespole
 • przekazywanie wartości i norm społecznych
 • kształtowanie poczucia estetyki
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • ćwiczenia dokładności, staranności w pracy
 • rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć
   

Nasz sekretny cel wcielamy w życie przez:

 • wspólne czytanie książek w klasie
 • czytanie przez starszych uczniów młodszym
 • zapraszanie na czytanie rodziców i innych gości, nauczycieli
 • zabawy ruchowe i muzyczne zainspirowane książką
 • elementy dramy w pracy z książką
 • samodzielne czytanie zadanych lektur w domu
 • czytanie lub słuchanie wybranych książek w domu i prezentowanie ich w klasie
 • ilustrowanie przeczytanych książek
 • wykonywanie prac z wykorzystaniem różnorodnych technik
 • przygotowanie przedstawień teatralnych w oparciu o przeczytane książki
 • udział w konkursach plastycznych związanych z książką
 • lekcje biblioteczne
 • korzystanie z czytelni i wypożyczalni bibliotecznej
 • samodzielne tworzenie książek
 • spotkania z autorami książek

 

CZYTAJĄCY GOŚCIE

Systematycznie, raz w tygodniu, na pierwszej lekcji spotykamy się w większym gronie na wspólnym czytaniu. Do szkoły zapraszani są czytający goście. Przede wszystkim są to rodzice, ale czytają nam także ludzie związani ze sztuką słowa oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Każdy czytający gość sam wybiera książkę, którą chce nam przeczytać. W ten sposób w ciągi trzech lat przeczytamy w całości lub fragmentach ponad 80 książek! Super!

           

CZYTALNIK

Jest imiennym dokumentem każdego „pożeracza książek”. Jest opatrzony własnoręcznym podpisem i zdjęciem. Uczeń zobowiązany jest nosić swój „czytalnik” w skoroszycie i na bieżąco uzupełniać o zdobywane znaczki czytelnicze, które otrzymuje po wspólnym czytaniu. Dodatkowe znaczki można zdobyć za samodzielnie przeczytane lub wysłuchane w domu książki i zaprezentowane w odpowiedni sposób w klasie. Zachęca to do dodatkowego czytania w domu, także przez rodziców.

Do „czytalnika” wklejane są również znaczki po spotkaniach z czytającymi gośćmi, a także po spotkaniach z autorami książek dla dzieci.

„Czytalnik” jest wyjątkową pamiątką bliską sercu prawdziwego „pożeracza książek”. Każdy dorosły też chciałby mieć swój „czytalnik”.

     

     

POŻERACZE KSIĄŻEK

Od trzech lat „książkożercy” zdobywają nagrody – pamiątkowe znaczki za samodzielnie przeczytane i zaprezentowane książki.

Aby zdobyć całą serię pięciu znaczków, trzeba przeczytać aż 50 książek. Są wśród nas tacy, którym udało się w ciągu pierwszych trzech lat nauki szkoły zrobić dwa „okrążenia”, czyli przeczytali sami ponad 100 książek!!! HURA!

                 

ZABAWY Z KSIĄŻKĄ

Wspólnie czytane książki są świetną zachętą do dalszej pracy i wykorzystania ich do realizacji programu nauczania. Bardzo często książka pomaga nam w stosowaniu na co dzień aktywnych metod pracy. Przerabiając lekturę, często stosujemy elementy dramy, zabawy ruchowe, muzyczne i słowne. Edukacja wczesnoszkolna (dawniej: nauczanie zintegrowane) z samego założenia wymusza na nas korelację przedmiotów nauczania. Książka jest w tym przypadku świetnym pomocnikiem w połączeniu rozmaitych treści. Dzięki lekturze w ciekawy sposób możemy zarówno uczyć gramatyki, ortografii, jak i matematyki czy środowiska. Książka staje się też inspiracją do pisania opowiadań, wierszy czy tworzenia prac plastycznych. Wspólne i samodzielne czytanie pozwalają na intensywny twórczy rozwój dzieci i to zarówno ten literacki, jak i plastyczny. Nasze zabawy z książką pozwalają pokochać ją jeszcze bardziej i zachęcają do sięgania po następne.

WSPÓŁPRACA Z BIBLIOTEKĄ

Przez cały rok szkolny jesteśmy w stałym kontakcie z Biblioteką Publiczną przy ulicy Tynieckiej. Staramy się jak najczęściej odwiedzać bibliotekę. Tam organizowane są dla nas lekcje biblioteczne, a także udostępniona jest wypożyczalnia i czytelnia. Atmosfera biblioteki i zaangażowanie pań bibliotekarek w sposób bardzo znaczący przyczyniły się do jeszcze większego zainteresowania naszych dzieci czytelnictwem.

SPOTKANIA Z AUTORAMI KSIĄŻEK

W miarę możliwości staramy się organizować spotkania z autorami i ilustratorami książek dla dzieci. Bardzo pomaga nam w tym biblioteka, z którą współpracujemy. Właśnie tam zapraszani jesteśmy na większość spotkań. Bywa, że sami zapraszamy autorów książek na spotkania w szkole.

W ostatnich latach spotkaliśmy się z: Grzegorzem Kasdepke, Joanną Olech, Pawłem Beręsewiczem, Łukaszem Wierzbickim, Zofią Stanecką, Wojciechem Widłakiem, Bohdanem Butenko, Wandą Chotomską, Anną Onichimowską, Pauliną Płatkowską i wieloma innymi.

        

PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE

Wiele książek jest świetną inspiracją do przedstawień szkolnych. Te, które przygotowywane są na ich podstawie, cieszą się szczególnym uznaniem wśród widzów. Naszym ulubionym przedstawieniem są „Leśne głupki” na podstawie książki Małgorzaty Strzałkowskiej.

SAMODZIELNIE TWORZONE KSIĄŻKI

Książka tworzy książkę. Słuchamy, czytamy, a potem sami tworzymy. Niektóre z przeczytanych książek są przez nas ilustrowane. Sami również staramy się pisać własne opowiadania i wiersze. Są to zarówno prace samodzielne, jak i zespołowe. Tworzone przez nas książki są samodzielnie ilustrowane i oprawiane. Za każdym razem jest to okazja do wspólnej zabawy i wiele przy tym radości.

Nasz program czytelniczy przynosi ogromne efekty. Coraz więcej dzieci naszej szkoły nie potrafi już żyć bez książek, a o to nam wszystkim przecież chodzi. „Książkujmy” zatem dalej. Dziękujemy wszystkim czytającym rodzicom i zapraszamy do aktywnej współpracy wszystkich, którzy mogą nam pomóc.

 

Kontakt

 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO - Prefektura Puławska (klasy 1-4)
  ul. Puławska 97B
  02-595 Warszawa
 • 22 844-00-96
  +48 691-945-445
  e-mail: ssp26@ssp26.pl

Ważne linki