Rok szkolny 2023/24

Ogólne zasady rekrutacji

 

Zasady rekrutacji określają pkt. 2-5 § 2 Regulaminu szkoły:

2. Dzieci przyjmowane są na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, którego kryteria przedstawia dyrektor szkoły, a zatwierdza Zarząd SKT nr 134 STO.

3. Kryteriami dodatkowymi przy przyjmowaniu dziecka są:
a) płeć dziecka - założeniem jest równowaga płci w obrębie klasy,
b) dziecko ubiegające się o przyjęcie do szkoły obowiązkowo uczestniczy w tygodniowym okresie próbnym (nie dotyczy rekrutacji do klas pierwszych),
c) ocena poziomu rozwoju dziecka na podstawie badań psychologicznych,
d) ocena znajomości języka angielskiego (nie dotyczy klasy I),
e) stan zdrowia.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do tej szkoły oraz dzieci pracowników szkoły.

5. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje z chwilą podpisania umowy oświatowej pomiędzy rodzicami/opiekunami a dyrektorem szkoły. Umowę oświatową podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie dziecka.


Rekrutacja do klasy pierwszej:

1. Podania do klasy 1 przyjmujemy z rocznym wyprzedzeniem, tj. np. jeżeli dziecko miałoby rozpocząć naukę w roku szkolnym 2023/2024, podanie należy złożyć w roku 2022.

2. Przyjmowanie podań do klasy 1 rozpoczynamy zawsze ostatniego roboczego dnia sierpnia, a ich nabór trwa do wyczerpania limitu wyznaczonego przez dyrektora szkoły na dany rok szkolny.

3. Wraz z podaniem należy uiścić bezzwrotną opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej w danym roku szkolnym.

4. Honorowane są jedynie podania złożone w formie papierowej bezpośrednio w sekretariacie szkoły.


Rekrutacja uzupełniająca (jeśli zwolni się miejsce w danej klasie) - zasady okresu próbnego:

1. Dziecko ubiegające się o przyjęcie do szkoły obowiązkowo uczestniczy w okresie próbnym (zazwyczaj od poniedziałku do piątku).

2. Podczas okresu próbnego kandydat bierze udział w zajęciach dydaktycznych w klasie, o przyjęcie do której się stara. Obowiązuje go aktualny plan lekcji danej klasy, który jest umieszczony na szkolnej stronie internetowej.

3. Celem okresu próbnego jest poznanie szkoły, kolegów i nauczycieli przez kandydata oraz sprawdzenie poziomu jego kompetencji, w szczególności z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, jak również umiejętności komunikacji zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w kontaktach z dorosłymi.

4. Kandydat powinien posiadać: notatnik, przybory do pisania, przybory geometryczne, strój gimnastyczny (dres), obuwie sportowe, obuwie na zmianę (w zależności od pory roku i pogody).

5. Za okres próbny obowiązuje opłata w wysokości ustalonej na dany rok szkolny - płatna gotówką w sekretariacie szkoły. W przypadku przyjęcia ucznia do szkoły po okresie próbnym opłata ta zaliczana jest na poczet czesnego.

6. W czasie okresu próbnego kandydat ma możliwość korzystania ze szkolnych obiadów - zgłoszenia oraz opłaty (zgodnie z wybraną opcją i aktualnym cennikiem firmy cateringowej) należy dokonać na początku tygodnia do godz. 9.00 w sekretariacie szkoły.

7. Pedagog szkolny, wicedyrektor lub dyrektor w ostatnim dniu okresu próbnego zaprasza rodziców na rozmowę podsumowującą jego przebieg. Podczas rozmowy podejmowana jest decyzja odnośnie przyjęcia kandydata do szkoły.

 

Kontakt

  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO - Prefektura Puławska (klasy 1-4)
    ul. Puławska 97B
    02-595 Warszawa
  • 22 844-00-96
    +48 691-945-445
    e-mail: ssp26@ssp26.pl

Ważne linki