Rok szkolny 2023/24

Podstawa programowa

 

Wszystkie pliki są w formacie PDF

Przedmiot

Podstawa programowa
dla szkoły podstawowej

Edukacja wczesnoszkolna EW_PP_SP
Język polski Jezyk_polski_PP_SP
Matematyka Matematyka_PP_SP
Fizyka Fizyka_PP_SP
Chemia Chemia_PP_SP
Biologia Biologia_PP_SP
Przyroda Przyroda_PP_SP
Geografia Geografia_PP_SP
Historia Historia_PP_SP
Wiedza o społeczeństwie WOS_PP_SP
Język obcy nowożytny Jezyk_obcy_PP_SP
Informatyka Informatyka_PP_SP
Plastyka Plastyka_PP_SP
Muzyka Muzyka_PP_SP
Technika Technika_PP_SP
Wychowanie fizyczne WF_PP_SP
Religia Religia_PP_SP
Etyka Etyka_PP_SP
Edukacja dla bezpieczeństwa EDB_PP_SP
Wychowanie do życia w rodzinie WDZ_PP_SP

 

Kontakt

  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO - Prefektura Puławska (klasy 1-4)
    ul. Puławska 97B
    02-595 Warszawa
  • 22 844-00-96
    +48 691-945-445
    e-mail: ssp26@ssp26.pl

Ważne linki